VINOK / BIHOK

Veronika Psotková

VINOK/ BIHOK   Galerie NoD Instalace nad křižovatkou Dlouhá-Rybná

Věnováno všem matkám ve válce o Ukrajinu…
Присвячується всім матерям на війні за Україну
Dedicated to all mothers in the war of Ukraine
 

Vinok/BIHOK, 2022, rabicová síť, cca 270cm, závěsná instalace

Umělecký objekt VINOK sochařky a umělkyně Veroniky Psotkové je již desátým objektem ve veřejném prostoru, který byl před prostorem NoD instalován a pomocí kterého dramaturgie prostoru NoD reaguje na aktuální společenská, politická či environmentální témata.

Nejaktuálnější instalaci vytvořila a nabídla Veronika Psotková s odkazem na právě probíhající válku na Ukrajině, vůči které se symbolicky vymezuje a vzdává hold ženám a matkám postiženými ruskou agresí. 

"Umělecký objekt VINOK Veroniky Psotkové je víceznačný: je to znázornění bohyně, je jakýmsi talismanem a jako takový reprezentuje určitou magickou moc, tedy něco, co je ze své podstaty dvojznačné: krásné a děsivé zároveň. Současně odkazuje k hrozivé skutečnosti, kterou občané a obyvatelé Ukrajiny musí v posledních měsících zažívat a snášet." říká kurátor Galerie NoD Pavel Kubesa.

Vinok (ukrajinsky вінок) je tradiční ukrajinská pokrývka hlavy. Zvyk plést ozdobné věnce sahá až do pohanských dob. Měly magický význam jako atribut svátků jara a kupadelných svátků. Postupně se vinok stal symbolem uctívání, symbolem Matky Země. Ukrajinský vinok se již dávno stal kulturním symbolem ukrajinského národa. Jeho popularita stoupla na současné Ukrajině po událostech roku 2014. Na Ukrajině měly vinky sluneční symboliku. Dívka s vinkem představovala vycházející slunce. Také je to symbol slávy, vítězství, štěstí, úspěchu, míru, cudnosti, mládí a ženskosti.

 Závěsné instalace - prostorové drátěné “kresby” - jsou už více než dekádu součástí práce Veroniky Psotkové. Sochařka, optikou matky dvou dcer, vytvořila “Vinok” jako symbol sounáležitosti a vědomí toho, že nezapomínáme, co se děje na východ od nás a že jsme toho součástí.

  Společnou instalací objektu VINOK tak chce celá dramaturgie prostoru NoD stejně jako Veronika Psotková vyjádřit solidaritu s ukrajinským obyvatelstvem, a současně se vymezit proti neakceptovatelné válečné mašinérii vedené ruskými vládními představiteli. 

Galerie NoD

Instalace nad křižovatkou Dlouhá-Rybná

Kurátor: Pavel Kubesa

3. 7. 2022 - 28. 2. 2023

 

www.instagram.com/veronikapsotkova

www.nod.roxy.cz

www.instagram.com/nodprague 

 
Instalace vznikla za kontinuální podpory MKČR a MHMP.

Velmi děkuji rodině a přátelům za podporu a povzbuzení. Zvláštní poděkování pak pro Dominika Herra za fotodokumentaci, grafiku pohlednice a kalendáře a za podporu.

www.instagram.com/dh.cz


 VINOK/BIHOK

Pohlednice  a kalendář A3 na podporu Ukrajiny. Pomozte Ukrajině se sbírkou Post Bellum.

www.postbellum.cz